Đăng bởi

Sài Gòn qua ô cửa!

Có những ngày, Sài Gòn qua ô cửa

Nắng một màu, vàng một góc sân trưa

Trời thưa gió, mây chen nhau đứng lại

Vắng tiếng người, chỉ lọt thỏm tiếng xe ai

Yên bình lạ, Sài Gòn không ồn nữa

Người nhìn đời qua góc cửa song thưa…

 

Ngày chậm rãi, pha ly cà phê sữa, dựa lên cái ghế tựa không ưa thích lắm, nhìn ngoài trời, nghĩ vài thứ, và viết mấy cái linh tinh.

Bún Bò, thích gì viết đó :))